Välkommen till

 

 

Malmö Bowlingklubbars Förening

 

2016-09-06
Vid föreningens årsmöte avgick föreningens kassör Lars Andersson efter 16 år. Han tilldelades föreningens högsta utmärkelse: Förtjänstplakett i Guld nr 11. Till ny ledamot i styrelsen valdes Yvonne Berndt, Pilgårdens BC. Årets stipendium ur MBF:s U23-fond tilldelades Pontus Törnebohm Öresunds BS. Stipendiater ur Gustav Ahlgrens minnesfond tilldelades Anna Wernholm och Oliwer Andersson båda tillhörande BK Thule.