Malmö Bowlingklubbars Förening

Styrelse

Ordförande

Jan-Eric Nilsson

Kassör

Yvonne Berndt

Sekreterare

Mats Jacobsson

Vice Ordförande

Mats Tedenlid

Ledamot

Monica Klasson

Suppleant

Robert Kaneby